TRAFIONE CELE PRAC

Osiągnąć to można, przez poznawanie przeszłości historycznej i spraw aktualnych własnego środowiska, studiowanie postępowych tradycji i współczesnych zmagań w dziedzinie przebudowy i doskonalenia ustroju społecznego. Zwięźle, jasno i trafnie określił cele prac krajoznawczych Stanisław Herbst, stwier­dzając na ogólnopolskiej naradzie krajoznawczej w maju 1970 roku, iż „obowiązkiem najpilniejszym współczesnego pokolenia krajoznawców jest dokumentacja naszych czasów. Rozpoznawanie i naukowe utrwalanie oraz rejestrowanie, tego, co w latach rewolucyjnych przemian społecznych bezpowrotnie odchodzi. Przemiany są tak szyb- kie, że dziś bodaj mniej wiemy o latach ostatnich niż.o początkach wczesnofeudalnych naszego państwa. Pilnym obowiązkiem naukowym i patriotycznym jest zbieranie informacji o latach wojny i okupacji, o odbudowie i rozbudowie.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: