TERMINOLOGIA I ZAKRES EKOLOGII

Prowadzone w szkołach, często nie­wiarygodnie nudnie, nauczanie biologii wywołuje czyn­ną awersję do wszystkiego co żyje. Jednak w wieku uniwersyteckim zainteresowanie szerszymi aspektami środowiska budzi się znowu. Książka ta została napi­sana z nadzieją ponownego otworzenia niektórych sta­rych, a być może także jakichś nowych drzwi prowa­dzących do żywego świata, który nas otacza. Cofniemy się teraz nieco, aby zdefiniować kilka pod­stawowych pojęć. Ekologia, tak jak każda inna dzie­dzina wiedzy, dysponuje pewnym, sobie tylko właści­wym zasobem pojęć. Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje konieczność wyjaśnienia zależności między biologią środowiskową a innymi dziedzinami biologii, zwłaszcza zaś tymi, które zostały przedstawione w po­szczególnych tomach serii Podstawy Biologii Współ­czesnej.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: