TEMPO PRODUKCJI

Tempo pro­dukcji wyższe niż 20 gramów znane jest z upraw eksperymentalnych, zanieczyszczonych wód i nielicz­nych biocenoz naturalnych, lecz wartości te oparte są na krótkotrwałych pomiarach; wartości wyższe niż 25 gramów dla długich okresów i dla dużych prze­strzeni nie są znane. Na podstawie omówionych danych można stwierdzić że: 1. Podstawowa produkcja pierwotna nie musi być prostą funkcją rodzaju organizmów produkujących lub typu środowiska (powietrze, woda słodka, woda słona), zależy ona od lokalnego zaopatrzenia w surowce i energię słoneczną oraz od zdolności całej biocenozy do wykorzystywania zasobów w sposób umożliwiający im ciągłą regenerację. Jeśli stosunki świetlne, wodne i pokarmowe w wodzie i na lądzie są podobne, to ży­jące w tych środowiskach zespoły nie muszą się różnić między sobą.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: