SZKOLNE KOŁA I KLUBY

Współpracę tę należałoby nawiązać głównie z towarzystwami miłośników regionu, ziem i miast, których działalność naj­bardziej zbliżona jest do działalności krajoznawczej – bowiem w działalności obydwu odnaleźć można elementy poznawania i czynu ukierunkowanego na własne środowi­sko regionalne.Zgodnie z zarządzeniem Ministra Oświaty 1 Wychowania z maja 1983 r. na terenie szkoły’lub placówki oświatowo-wychowawczej, działać może Szkolne Koło Krajo­znawczo-Turystyczne. Koła takie lub kluby zakładać mogą: PTTK; PTSM, ZHP i LZS. Szkolne kola lub kluby krajoznawczo-turystyczne są społecznymi organizacjami młodzieży, powołanymi przy akceptacji władz oświatowych, do współrealizowania’ szeroko zakrojonych zadań wychowawczych z młodzieżą. Społeczny ruch uczniów zrzeszonych w szkolnych kołach lub klubach krajoznawczo-turystycznych wspierany być powinien, pizez nauczycieli i rodziców.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: