SZKOLENIE NAUCZYCIELI

Szkolenie nauczycieli krajoznawców realizowane jest przy współudziale wydziałów kultury fizycznej i turystyki urzędów wojewódzkich,: Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, Związku Na­uczycielstwa Polskiego i innych pozaszkolnych instytucji oraz organizacji społecznych i turystycznych.Do roku 1974 szkolne wojewódzkie ośrodki kraj oznawczo-turystyczne, w porozu­mieniu z komitetami kultury fizycznej i. turystyki, prowadziły szkolenie nauczycieli, nadaj ąc im uprawnienia kierowników wycieczek szkolnych, jak również weryfikowały na kierowników tych nauczycieli, którzy w czasie wieloletniej pracy zawodowej nabyli umiejętności wprowadzeniu wycieczek szkolnych. Obecnie zadania te spełniają wizyta­torzy metodycy przedmiotowi ds. krajoznawstwa i turystyki szkolnej.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: