STOSUNEK FUNKCJI DO STRUKTURY

Harvey odkrył je, pomimo że nic nie wiedział o istnieniu naczyń włosowatych; od­krycie tych maleńkich naczyń i wprowadzenie popra­wek do schematu funkcjonowania układu było już tylko kwestią czasu. Tak właśnie jest z przyrodą; należy ob­serwować jej funkcjonowanie, żeby stwierdzić, jakie trzeba badać struktury i odwrotnie.Stosunek funkcji do struktury jest centralnym za­gadnieniem wszystkich dziedzin wiedzy biologicznej. Fakt ten został podkreślony również i w innych książ­kach serii „Postawy Biologii Współczesnej”. I tak np. fizjolog badający komórki prowadzi swoje prace tak długo, dopóki nie zrozumie, w jaki sposób struktura molekularna enzymu związana jest z rolą, jaką on spełnia w życiu komórki. Podobnie ekolog nie może czuć się zadowolony, dopóki nie zrozumie, w jaki spo­sób struktura gatunkowa lub troficzna (pokarmowa) związana jest z produktywnością i stabilnością bio­cenozy.


Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: