STOPNIOWE WDRAŻANIE UCZNIÓW

Trzeba z całą mocą potwierdzić, że preferowany system stopniowego wdrażania uczniów do działalności turystycznej dotyczy wycieczek programowych i nie ogranicza dalekich wyjazdów poza teren regionu zespołów uczniowskich wykazujących się ży wą działalnością krajoznawczo-turystyczną, udokumentowaną określoną, programami liczbą odbytych wycieczek po najbliższym terenie. Dalekie wyjazdy krajoznawczo-tu­rystyczne muszą być naturalnym wynikiem podstawowej działalności turystycznej, a nie nakazu zorganizowania wycieczek półtoradniowych, zalecanych zarządzeniem Ministra Oświaty i Wychowania. Dlatego nie należy m. in. ograniczac wyjazdów poza teren regionu zamieszkania uczniów działających w kołach zainteresowań: geografi­cznym. biologicznym, historycznym i in. oraz, młodzieży zrzeszonej w SKKT-PT1K,harcerstwie i innych organizacjach tego typu. Zainteresowania krajoznawczo-turystyczne obejmujące teren całego kraju rozwijane być powinny rowmez podczas ferii zimowych i wakacji letnich.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: