STOPIEŃ SKUPISKOWOŚCI

Mogą to być takie grupy, jak np. skupisko roślin powstające w wyniku rozmnażania wegetatyw­nego lub stado ptaków. Grupy oczywiście mogą być rozmieszczone przypadkowo, skupiskowo lub równo­miernie. Niektóre żyjące samotnie drapieżniki, takie jak pająki oraz pewne rośliny wykazują w przyro­dzie rozkład przypadkowy. Zdarza się jednak, ze ten typ rozkładu przekształca się w rozkład równomierny. Następuje to wtedy, kiedy organizmy są nastawione wobec siebie antagonistycznie i wypierają się nawza­jem w jednorodnym środowisku. Najczęściej jednak populacje wykazują pewien stopień^ skupiskowosci. Oczywiście, im większa skupiskowość, tym bardziej trzeba być ostrożnym przy pobieraniu prób i przy in­terpretowaniu opartych na nich wskaźników różnorodności.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: