STAWIANE PYTANIE

Społeczeństwo stawia pytania, na które nie można i’dzielić dokładnej odpowiedzi częściowo z braku da­nych, a głównie dlatego, że istniejące modele teore­tyczne nie są jeszcze dostatecznie sprawdzone, aby można było na ich podstawie przewidywać dalszy kie­runek rozwoju zjawisk. W prasie czyta się o tych problemach codziennie. Na przykład, czy powinno się zasypywać i osuszać bagniska nadbrzeżne dla uzyska­nia miejsc do budowy domów, czy też powinno się je chronić, gdyż od nich zależy produkcja pókarmu w morzu? Albo, jak dużo odpadków radioaktywnych mo­że być bezpiecznie wyrzucone do jakiegoś strumienia?

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: