STARSI UCZESTNICY

Starsi uczestnicy placówek wczasowych powinni poznawać miejscowości mniej znane, często pominięte milczeniem i zbierać tam różnorodne materiały mogące stać się przyczynkiem do opracowania monografii  lub’przygotowania dokumentacji historycznej i krajoznawczej. Podczas wycieczek i obozów powinni zdobywać punkty niezbędne do uzyskania Młodzieżowej Odznaki Kra- ‚ joznawczej lub innych odznak, zwłaszcza z zakresu turystyki kwalifikowanej. Będzie to ‚ stanowiło dla nich dodatkową, przyjemną i trwałą nagrodę za trud poniesiony w czasie wypraw i wycieczek. Do dobrego prowadzenia zajęć krajoznawczo-turystycznych z dziećmi i młodzieżą szkolną niezbędne jest stałe doskonalenie kadry nauczycielskiej. Kształceniel doskonalenie kadry nauczycielskiej dla celów krajoznawstwa i tury­styki, w szkole jest jednym z podstawowych zadań wyższych ‚szkół wychowania fizy­cznego oraz kuratoriów oświaty i wychowania.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: