STAN BIOMASY

Termin ten jest uży­wany zarówno w stosunku do roślin, jak i do zwie­rząt. Stan biomasy może być mierzony liczbą orga­nizmów przypadającą na jednostkę powierzchni lub ich biomasą, to znaczy masą ciała. Biomasa może być mierzona, jako żywa waga, sucha waga, sucha waga bez popiołu, waga węgla oraz w kaloriach lub w innych dających się porównywać jednostkach . Stan biomasy nie tylko reprezentuje potencjalną energię ekosystemu, lecz może także mieć znaczenie jako bufor łagodzący wpływ zmieniających się czyn­ników fizycznych środowiska, a także jako habitat lub miejsce do życia dla organizmów. Tak więc drzewa w lesie są nie tylko zmagazynowaną energią dostar­czającą pokarmu i paliwa, lecz także wpływają na kli­mat i służą jako schronienie dla ptaków lub ludzi.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: