STAŁE ZADANIA

Uczestnicy co dzień odchodzą z tym co.widzieli, a zatraceniu ulegają ich dokumenty, fotografie i pamiątki. Dla wielu trudnych spraw dopiero teraz przyszedł czas. na wyjaśnienie, zbadanie i zro­zumienie” .Do stałych zadań sprawdzonych w wieloletnim działaniu szkolnych kół krajozna­wczych należeć będzie, otaczanie opieką zabytków przeszłości, pomników przyrody ożywionej oraz miejsc chwały oręża polskiego. Poważne miejsce w pracy krajoznawczo- -turystycznej powinna zajmować sprawowanaprzez uczniów opieka nad zabytkami historii i kultury, co będzie przyczyniać się do poznawania genezy i prawidłowości rozwoju różnych dziedzin działalności ludzkiej. Do zabytków takich zaliczamy w szcze­gólności zespoły architektoniczne, budowle, obiekty etnograficzne, dzieła sztuk plasty­cznych, pamiątki historyczne i miejsca pamięci, obiekty archeologiczne, obiekty techni­ki i kultury materialnej, rzadkie okazy przyrody, materiały archiwalne i biblioteczne, zbiory i pracownie wybitnych twórców itp.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: