SPOPULARYZOWANIE

Uznano wówczas, że dla podkreślenia i spopularyzowania wartości poszczegól­nych regionów Polski należy dbać o rozwój regionalizmu w różnej postaci.’Na II Kongresie Krajoznawczym w Gdańsku w 1970 roku nakreślono’zarysy programu krajoznawczego turystyki. Ustalono wówczas, że krajoznawstwo jest wyrazicielem ,tendencji programowych w turystyce, a równocześnie pozostaje ruchem społecznym. Tak dwoiście należy rozumieć istotę współczesnego krajoznawstwa. Podkreślono, że krajoznawstwo nie tylko wypełnia treścią działalność turystyczną, ale stało się antido- , tum na dysfunkcję „masowego rozwoju turystyki”. Zapobiega bylejakości procesu poznawczego wycieczek i imprez turystycznych, przeciwdziała lekceważeniu pracy ludzkiej, wrogości we wzajemnych kontaktach, niszczeniu dóbr kultury narodowej i środowiska naturalnego człowieka.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: