SKŁADNIKI POKARMOWE

Niezbędne do życia pierwiastki i rozpuszczalne sole nazywamy solami biogenicznymi lub skład­nikami pokarmowymi. Dzielimy je na: makroelementy i mikroelementy. Do makro- elementów zaliczamy te pierwiastki i ich związki, które odgrywają w protoplazmie zasadniczą rolę i potrzebne są w stosunkowo dużych ilościach, jak np. węgiel, wo­dór, tlen, azot, potas, wapń, magnez, siarka, fosfor. Mikroelementy to pierwiastki i ich związki również niezbędne dla funkcjonowania żywych systemów, lecz w bardzo małych ilościach. Znamy co najmniej dzie­sięć mikroelementów potrzebnych do produkcji pier­wotnej: żelazo, magnez, miedź, cynk, bor, sód, molib­den, chlor, wanad, kobalt. W odniesieniu do pewnych heterotrofów niektóre z nich, np. sód, można zaliczyć do makroelementów.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: