SAMOWYSTARCZALNY POJAZD KOSMICZNY JAKO EKOSYSTEM

Aby uzmysłowić sobie czym jest ekosystem, po­myślmy o podróżach w przestrzeń kosmiczną. Do odby­wania lotów rzędu kilku okrążeń wokół Ziemi po­trzebny tlen i pokarm człowiek może zgromadzić w ka­binie i wobec tego nie musi zabierać ze sobą samodziel­nego ekosystemu. Na długą podróż, np. na wyprawę nai jakąś planetę, w której wzięłaby udział większa liczba astronautów człowiek musi włączyć się w bardziej niezależny ekosystem. Taki samowystarczalny pojazd kosmiczny musi zawierać wszystkie cztery podstawowe komponenty, o których mówiliśmy wy­żej (producentów, konsumentów, destruentów, sub­stancje abiotyczne) w takich proporcjach i rozmaitości, aby mogły one utrzymać stałą zdolność środowiska do wykorzystywania dopływającego promieniowania sło­necznego, tak, jak to jest w ekosystemach ziemskich.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: