ROZSZERZENIE ŚWIADOMEGO UCZESTNICTWA

Wraz z wprowadzeniem w życie krajoznawczego programu turystyki przyszła pora i na rozszerzenie świadomego uczestnictwa krajoznawców w kreowaniu wartości kulturalnych” . Program ten uchwalony na II Kongresie Krajoznawczym w Gdań­sku w 1970 roku.eksponował wiele działań o charakterze kulturalnym, zakładał kulturalną aktywność krajoznawców, podsuwając wiele atrakcyjnych propozycji. Wskazania, dotyczące aktywności kulturalnej krajoznawców-turystów, znalazły rów­nież właściwą rangę w programie krajoznawczym na III,kongresie Krajoznawczym w 1980 roku w Płocku.Ważną funkcję kulturalno-oświatową wyznaczono kolekcjonerstwu i zbieractwu. Jest to działalność, której chętnie i z pasją oddaje się młodzież, często już od najwcześ­niejszych lat swojego życia. Pasji tej towarzyszy rozwój zainteresowań zbieracza, który często podejmuje badania a nawet szczegółowe studia, odwiedza zbiory muzealne,gromadzi wiadomości i nawiązuje kontakty z innymi zbieraczami.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: