RÓŻNORODNE PROJEKTY

Nie ulega jednak wątpliwości, że mimo dość wszechstronnie i szeroko prowadzo­nego szkolenia, doskonalenia i instruktażu w zakresie krajoznawstwa i turystyki, nadal pozostaje znaczna liczba nauczycieli wymagających stałej opieki szkoleniowej i instruk-‚ tażowej. Od maja 1983 wycieczkę przedmiotową może prowadzić każdy nauczyciel. Za przygotowanie nauczycieli odpowiada dyrektor szkoły.     Różnorodne projekty prac młodych krajoznawców nie byłyby możliwe do zrealizowania bez pomocy i wskazówek instytucji i organizacji społecznych oraz placówek naukowych, które niejednokrotnie wręcz statutowo przewidują w swej działalności opiekę nad szkolnym ruchem krajoznawczo-turystycznym, bądź tym ruchem kierują.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: