RODZAJ ANALIZY

Tego rodzaju analiza może być wykorzysty­wana w praktyce, dla sprawdzenia, czy czynniki limi­tujące wprowadzane przez człowieka, takie jak zanie­czyszczanie strumieni lub stałe nadużywanie insekty­cydów  w lesie, wpływają na strukturę gatunkową ekosystemu.Model, w którym występuje niewielka liczba gatun­ków pospolitych i duża liczba gatunków rzadkich, jest aktualny zarówno dla kategorii ekologicznych, takich jak producenci lub herbiwory, jak i dla grup systematycznych, takich jak np. Spermatophyta (roś­liny nasienne) lub Acarina (roztocze). Tam, gdzie wa­runki życia są surowe (np. w Arktyce) lub w warun­kach izolacji geograficznej (na wyspach), liczba gatun­ków jest zredukowana.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: