REJESTR WALORÓW

Położenie geograficzne,szkół wywiera, decydujący ,wpływ na działalność krajoznawczo-turystyczną. Dla jej dobrego prowadzenia, zbierania informacji, potrzeb­na jest inwentaryzacja krajoznawcza. Jest ona niezbędna, tym bardziej ze zmiany zachodzące w krajobrazie Polski, w kulturze, w. dorobku gospodarki narodowej, po­wstające jako efekt inwestowania kraju, rozwoju oświaty i szkolnictwa- doprowadzają do zaniku jednych zjawisk na rzecz innych. Szybkie tempo tych zmian w wielu przypad­kach wymaga rozszerzenia i wzmocnienia działalności dokumentacyjnej poprzez in­wentaryzację krajoznawczą. Do tej akcji trzeba licznych zorganizowanych zespołów, przygotowanych specjalnie przez fachowców lub co najmniej pracujących przy ich konsultacji.Rejestr walorów krajoznawczo-turystycznych regionów, cennych obiektow kul­tury i gospodarki narodowej w jej różnych działach nie jest końcowym zadaniem działalności inwentaryzacyjnej.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: