REGIONALNE STOWARZYSZENIA

Rozwijania zainteresowań kulturą, folklorem, sztuką,organizowaniem różnorodnych kulturalnych form wypoczynku i rekreacji, prowadzenia prac naukowo-badawczych w najbliższym środowisku i prac edytorskich na rzecz regionu. Szczególną aktywnością w działalności krajoznawczo-turystycznej wyróżniają się towarzystwa miłośników ziem i regionów, miejscowości,-muzeówi  obiektów. Regionalne stowarzyszenia kulturalne osiągaj ą zamierzone cele przez organizowa­nie różnorodnych imprez, odczytów, spotkań i wystaw oraz wycieczek “sejniików i zlo­tów. Młodzi krajoznawcy ze szkolnych klubów krajoznawczo-turystycznych mają więc możliwości do włączenia się w nadzwyczaj szeroki wachlarz prac regionalnych i zdo­bywania doświadczenia w ramach współpracy z dorosłymi krajoznawcami czy regio­nalistami, członkami stowarzyszeń kulturalnych.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: