REALNOŚĆ ZAŁOŻEŃ

Porówna­nie omawianej działalności wycieczkowej z zaleceniami programowymi i zarządzenia­mi, władz oświatowych jest wymownym dowodem konieczności szybkiego zreformo­wania istniejącego systemu krajoznawstwa i turystyki szkolnej. Realność założeń przedstawionego systemu rozwoju krajoznawstwa i turystyki dzieci i młodzieży potwierdzają wyniki działalności kierownictwa tego ruchu w makro­regionie południowo-zachodnim. Wizytatorzy, metodycy, do spraw krajoznawstwa i turystyki Kuratoriów Oświaty i Wychowania: Bydgoszczy, Kalisza, Konina,:Piły, Po­znania,, Jorunia, i Wrocławia wypracowali międzywojewódzki system informacji i wymiany .turystycznej. Przekazując sobie wzajemnie dane o wartościach krajo­znawczo-turystycznych własnych województw, przetransformowane w programie działalności dostosowany do warunków województwa, wyprzedzili być może wstępny etap „inwentaryzacji krajoznawczej”, dla potrzeb realizacji procesu nauczania i poszli dalej, realizując program międzyregionalny, oparty na referowanych uprzednio założe­niach.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: