RAZ USTALONA LICZBA

Raz ustaliwszy liczbę uderzeń czerpakiem potrzebną do wyłowienia zwierząt z powierzchni 1 metra kwadratowego na pod­stawie jednego wybranego kwadratu, można czerpako- wać całe pole bez ustalania wielkości jego powierzchni, po czym obliczyć wyniki na podstawie liczby uderzeń czerpakiem. W ten sposób całkowity odłów opiera się na bardzo dużej próbie. Stan biomasy innych konsumentów ekosystemu pol­nego można określać drogą przystosowywania opisa­nych wyżej metod do specyficznych właściwości orga>- nizmów, których liczebność chcemy ocenić. Rysunek przedstawia specjalne lejki używane do oceny li­czebności małych zwierząt glebowych; umieszcza się w nich próbki gleby lub ściółki i przy pomocy światła albo wody wypłasza się żyjące w nich zwierzęta.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: