PRZYRZĄDY POMIAROWE

Nowoczesne przy­rządy pomiarowe są tak czułe, że wykrywają dużo mniejsze ilości radioaktywności niż te, które są wy­dzielane (przez zegarki ze świecącą tarczą. Innymi słowy prawidłowo zaplanowane i ostrożnie prowa­dzone eksperymenty terenowe mogą być tak samo bezpieczne jak te, które są prowadzone w labora­torium. Na rysunku przedstawione zostały wyniki eks­perymentu przeprowadzonego w sposób zilustrowany na rysunku. Po oznakowaniu roślin radioaktyw­nym fosforem — 32P pobierane były próby żyjących w tym środowisku małych zwierząt, w celu określenia zawartości 32P w ich biomasie. Zwierzęta radioaktywne musiały uprzednio żywić się radioaktywnymi rośli­nami lub zwierzętami roślinożernymi. Ten sposób po­stępowania (pozwala więc na wyizolowanie pojedyn­czego łańcucha pokarmowego rozpoczynającego się od określonego autotrofa w nienaruszonej i niezmienionej biocenozie.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: