PRZYNALEŻNOŚĆ MŁODZIEŻY

Zbieranie i gromadzenie materiałów krajoznawczych, opracowywanie opisów monograficznych miejscowości,upowszechnianie wiedzy o kraju poprzez organizowanie wystaw, konkursów, turniejów turystyczno-krajoznawczych itp., sprawowanie opieki nad powielonymi zabytkami kultuiy, przyrody, pomnika­mi martyrologii, miejscami bitew i chwały oręża polskiego,wśród uczniów kultury uprawiania turystyki i wypoczynku po nauce, . g) propagowanie w szkole turystyki i krajoznawstwa poprzez gazetki, radiowęzły sźkółne, tworzenie kącików krajoznawstwa, organizowanie odczytów, pogadanek, wieczorów dyskusyjnych, upowszechnianie czytelnictwa prasy i wydawnictw krajo­znawczych, opieka nad szkolnymi schroniskami młodzieżowymi i wypożyczalniami sprzętu turystycznego.   Przynależność młodzieży do SKKT jest dobrowolna, a jego utworzenie nastąpić może z inicjatywy uczniów, nauczycieli/zespołu wychowawczego-szkoły .’bądź na , wniosek wyżej wymienionych organizacji społecznych.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: