PRZYDATNA METODA

  •  W działalności SKKT najbardziej rozpowszechniona jest metoda ;jednego frontu , polegająca na skupieniu uwagi wszystkich uczestników na jednym temacie,’niejako wypreparowanym z całości zjawisk zachodzących na danym terenie. Metoda ta może być przydatna W klubach rozpoczynających swoją działalność, natomiast w pracy z młodzieżą szkół średnich, zaawansowaną pod względem kra­joznawczo-turystycznym powinno się stosować metodę opartą na osobistych zain­teresowaniach krajoznawczych młodzieży, którą nazwać można byłoby metodą „kilku frontów” Według tej metody członkowie klubu dzielą się na kilkuosobowe grupy. T erupy zainteresowań, nazywane najczęściej sekcjami, opracować powinny , tematy najbardziej im odpowiadające. Jedna sekcja podejmuje się wówczas opracowania miejs­cowości pod względem geograficznym; druga — przyrodniczym, trzecia – gospodar­czym, czwarta – historycznym.
Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: