PRZEWIDZIANE PROGRAMEM

W roku 19 7.5/76 w 103 szkołach podstawowych woj. gorzowskiego realizowano ściśle ukierunkowany i zaprogramowany system wycieczek krajoznawczo-turysty­cznych pod hasłem „poznanie kraju począwszy od własnego środowiska”. Autorami eksperymentu byli Wanda i Tadeusz Łobożewięzowie, Pracami szkół kierowali wizyta­torzy poszczególnych praedmiotów nauczania pod.kierunkiem wicekuratora J. Jarzą­bek. Wizytatorzy opracowali w konsultacji z autorami eksperymentu wytyczne dla realizowania treści programowych w zakresie przewidzianych programem wycieczek szkolnych., Treści te w formie zaleceń przesłane zostały nauczycielom do realizacji i omówione na konferencji z nauczycielami poszczególnych przedmiotów. Pod koniec roku rady pedagogiczne szkół.oceniły przebieg eksperymentu,.wnioskując zmiany i ulepszenia.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: