PRZEPŁYW ENERGII

Innymi słowy, po­nieważ wszystkie zagadnienia związane z zanieczysz­czeniami środowisk zazębiają się wzajemnie, baczne zwracanie uwagi na pewne ich aspekty powinno pomóc w kontroli całości. Badania ekologiczne prowadzone między innymi przez Laboratorium Narodowe Oak Ridge w terenach, na które wywozi się odpady ato­mowe aoprowadząją do przekonania, że tereny takie są kluczem do zrozumienia zagadnień związanych nie tylko ze specyficznym problemem odpadów atomo­wych, ale także zagadnień wszelkich zanieczyszczeń.Przepływ energii i krążenie materii spełniają rolę czynników ograniczających i regulujących zespoły biologiczne oraz odwrotnie, że zespół reguluje, przynajmniej w pewnym zakresie, tempo przepływu energii. Wspominaliśmy także o konieczności bliższego omówienia dwóch bardzo ważnych zjawisk: 1) czynników środowiskowych nie mających bezpośredniego udziału w przepływie energii biologicznej i w transformacjach materii, ale mody­fikujących warunki życia żywych organizmów; 2) współzależności między samymi organizmami, które w wielu biocenozach mają zasadniczy wpływ na wiel­kość i skład populacji.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: