PRODUKCJA MATERII

Dla zrozumienia ogólnych zasad funkcjonowania ekosystemu oraz przewidywania dalszego kierunku jego rozwoju, niezbędna jest znajomość zależności między produkcją brutto (Pg), a całkowitą respiracją biocenozy (suma wszystkich R ). Jeśli roczna produkcja materii organicznej jest równa całkowitej konsumpcji (P/R = l), eksport i import materii orga­nicznej równoważą się (lub w ogóle nie istnieją), to wytwarza się rodzaj ekologicznego klimaksu lub stanu zrównoważenia. W tropikalnym lesie stan równowagi osiągany jest prawie każdej doby, podczas gdy w sta­rym lesie klimatu umiarkowanego przewaga działal­ności autotrofów w lecie jest równoważona przewagą działalności heterotrofów w zimie.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: