PRODUKCJA MASY

Ponieważ produkcja masy ich ciała w po­równaniu z produkcją innych populacji jest stosunkowo niewielka, nie mają one znaczenia jako źródło po­karmu dla człowieka lub innych zwierząt, są natomiast ważnym czynnikiem pomagającym w utrzymywaniu żyzności środowiska i, co za tym idzie, produkcji au- totrofów. Badania Kuenzlera wykazały, że populacja małży jest dla ekosystemu ważniejsza jako czynnik biogeochemiczny niż jako przekaźnik energii. Jest to świetna ilustracja przedstawionego już uprzednio ‚po­glądu, że gatunek w przyrodzie może mieć dla czło­wieka wielką wartość pośrednią, wartość niedostrze­galną przy powierzchownych badaniach. Pożyteczny dla człowieka gatunek nie musi być jednym z ogniw w jego łańcuchu troficznym. Człowiek potrzebuje pomocy wielu gatunków, ażeby utrzymać stabilność i żyzność swego środowiska.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: