PRACA KÓŁ KRAJOZNAWCZO- TURYSTYCZNYCH

Praca kół krajoznawczo-turystycznych powinna mieć charakter badawczy, spre­cyzowany cel i plan działania, określone formy. metody* zajęć. Pozwoli to, przez podejmowanie coraz trudniejszych zadań, na przygotowanie młodzieży do prowadze­nia prac badawczych, wymagających wytrwałości i starannego przygotowania. W taki sposób, podejmując systematycznie żmudne l na pozór mało efektywne prace, można doprowadzić do konstruktywnego zespołowego opracowania wartościowych zadań.Istnieją liczne przykłady tego rodzaju opracowań, stanowiących już nie tylko dowód stosowania trafnych metod badawczych. Często wyniki tych dociekań wzboga­cają wiedzę uczniów o środowisku. Dlatego opiekunem szkolnego koła krajoznawczo- ,-turystycznego nie może być nauczyciel nie posiadaj ący w tym zakresie przygotowania i zainteresowań.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: