POZYSKANIE CZŁONKÓW

Grupa musi skonsolido­wać się i zjednoczyć, co uzys^ujesię już w pierwszych pracach terenowych, szczególnie połączonych z biwakowaniem. Wymagających zaradności i współdziałania. W dalszych etapach pracy krajoznawczej nie może być już bezprogramowych spacerów i wycie­czek. Nowi członkowie powinni być przyjmowani na zasadzie prób „czynu i obowiąz­ku”, i dopiero po sprawdzeniu się powinni uroczyście wkraczać w szeregi klubu. Należy pamiętać, aby programy wszystkich imprez organizowanych dla młodzieży szkolnej były uzgadniane przez organizacje społeczne z władzami administracji szkolnej odpowiedniego szczebla organizacyjnego. W przypadku braku tych uzgodnień, władze oświatowe mogą odmówić udziału członkom klubu w imprezie krajoznawczo- turystycznej. W podobny sposób wszystkie centralne imprezy krajoznawczo-turystyczne orga­nizowane przez innych organizatorów dla młodzieży szkolnej na szczeblu centralnym , powinny być uzgadniane z Ministerstwem Oświaty i Wychowania.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: