POZIOM POKARMU

Jednakże w obecności takiej samej ilości energii świetlnej i minerałów, drobne roś­linki zdolne są do wytwarzania takiej samej ilości materii organicznej, co duże rośliny. Obydwa typy producentów żywią podobne szeregi konsumentów i destruentów. W następnych rozdziałach te podobień­stwa i różnice między ekosystemami lądowymi i wod­nymi rozpatrzymy dokładniej.Aby zrozumieć współzależność między strukturą a funkcjonowaniem ekosystemu musimy wyróżnić kilka aspektów struktury. Układ producent — konsu­ment nazywamy str uktu r ą’ (troficzny pokarmowy). Każdy „poziom pokarmu” określany jest jako poziom troficzny. Ilość żywej materii w różnych poziomach troficznych lub wchodzących w ich skład populacjach jest określona jako stan biomasy (s t a n d i n g c r o p).

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: