POSTAWA NA WYCIECZCE

Jeszcze gorzej, gdy w wycieczkach turystycznych zaczynają dominować postawy antyspołeczne, obserwowane nieraz na trasach turystycznych, a przejawiających się niekulturalnym zachowaniem niektórych uczestników: hałasowanie, śmiecenie, picie alkoholu, niszczenie mienia, zaczepianie innych osób, utrudnianie pracy i wypoczynku ludziom przebywaj ącym^w najbliższym otoczeniu „rozbawionej wycieczki”. „Krajoznawstwo związane jest najczęściej ze wszystkimi.formami turystyki: lurystyką pieszą, kolarską, wodną, motorową. Turystyka zasila krajoznawstwo w tech-: niczne środki poznawania kraju, wiąże z nim człowieka poprzez przeżycia i wraże- – nia,:jest źródłem radości i tężyzny fizycznej. Z drugiej zaś strony krajoznawstwo  uszlachetnia turystykę, wzbogaca ją w nową treść, czyni bardziej wszechstronną  i użyteczną.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: