POMIARY METABOLIZMU

Bezpośrednie pomiary tempa metabolizmu producen­tów lądowych mogą być robione metodą analogiczną do metody jasnych i ciemnych butelek w stawie. Ro­śliny zamyka się w jasnych i zaciemnionych pojem­nikach i mierzy się w nich zmiany ilości dwutlenku węgla (nie tlenu). Podczas podstawowych ćwiczeń nie wykonuje się jednak tych pomiarów, gdyż są one technicznie dużo trudniejsze niż pomiary w wodzie. Natomiast bez większych trudności można mierzyć metabolizm heterotrofów w ściółce i w glebie. W tym celu ściółkę lub glebę umieszcza się w plastikowym pudełku wraz z naczyniem wypełnionym wodorotlen­kiem sodu ; można również zamknąć w ten sposób fragment nienaruszonej gleby w terenie.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: