PODSTAWOWA DYSCYPLINA

Ekologia jest więc ;podstawową dy­scypliną biologii i jako taka jest także integralną czę­ścią każdej z dyscyplin zajmujących się poszczegól­nymi grupami systematycznymiInną drogą do określenia zakresu ekologii jest prze­analizowanie koncepcji poziom ów organizacji. Poszczególne poziomy organizacji możemy łatwo usze­regować w pewien rodzaj biologicznego spektrum  od protoplazmy poprzez komórki, tkanki, na­rządy, układy narządów, organizmy, populacje, bio­cenozy i ekosystemy do biosfery. Ekologia koncentruje się na czterech ostatnich poziomach, tj. na poziomach ponad indywidualnym organizmem. Termin popu­lacja początkowo używany dla określenia grupy ludzi, uległ w ekologii rozszerzeniu i oznacza grupy osobników różnego rodzaju organizmów.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: