PODEJMOWANE STARANIA

Podejmówane starania na rzecz wzrostu i dalszego doskonalenia pracy schronisk spowodowały, że w 1980 roku czynnych było w kraju już ponad 1250 stałych; (całorocznych) i sezonowych szkolnych schronisk młodzieżowych. Schronisk stałych było 134, które dysponowały 913 miejscami noclegowymi. W okresie wakacyjnym schroniska dysponowały w 1980 roku 46 tysiącami łóżek. Wykaz schronisk młodzieżo-; wych w Polsce w podziale administracyjnym zawierają informatory PTSM. W latach;1976-1979 liczba schronisk młodzieżowych zwiększyła się o 154 obiekty, w tym o 15 schronisk stałych 1139 sezonowych. Napawa optymizmem fakt ciągłego usprawniania i polepszania organizowanej przez schroniska pracy wychowawczej oraz podnoszenie jakości świadczonych usług. Jest to wynikiem między innymi organizowanych corocznie przez PTSM konkursów współzawodnictwa schronisk.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: