PO REFORMIE

W Ministerstwie Oświaty i’Wychowania zagadnieniami turystyki i wczasów kieruje Departament Wychowania i Kultury Fizycznej (od września 1981 r.),w ramach którego powołano między innymi Zespół do Spraw Organizacji Wczasów dla dziecię i młodzieży 1 Zespół do spraw Krajoznawstwa i Turystyki oraz Kultury Fizycznej. Po reformie administracyjnej kraju w czerwcu 1975 r..sprawami krajoznawstwa. ‚ , i turystyki w Kuratorium Oświaty i Wychowania kierują wizytatorzy przedmiotowo- -metodyczni do spraw krajoznawstwa i turystyki. Zakres obowiązków wymienionych wizytatorów zbliżony jest do zadań byłych dyrektorów SWOKT. Precyzuje je załącznik , do zarządzenia Min. Ośw. i Wych. z dnia 21 czerwca 1975 r.(Dz. Urz. Min. Ośw. i Wych nr 7, poz. 73, paragraf 14 i 15).

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: