PO OZNAKOWANIU

Po oznakowaniu wypuszczono ją w tym samym miejscu, w którym została złowiona. Następnego dnia teren systematycznie przeszukano licznikiem umieszczonym na długim kiju. Mysz zos­tała szybko znaleziona. Siedziała w swoim gnieździe na pniu drzewa, schowana pośród winorośli . Prawdopodobieństwo odnalezienia tego gniazda bez pomocy znacznika byłoby bardzo niewielkie. Widocz­ne na fotografii małe, czarne pudełko jest urządzeniem, które w sposób ciągły rejestruje natężenie radioaktyw­ności. Na podstawie okresowych odczytów można więc przy jego pomocy określić czas przebywania myszy w gnieździe i poza gniazdem, gdzie poszukuje po­karmu. Znów więc przekonujemy się, jak bardzo znacz­niki radioaktywne rozszerzają raczej ograniczone zdol­ności obserwacyjne człowieka, który nie widzi w ciem­ności i który nawet w dzień nie potrafi odnaleźć śla­dów myszy w plątaninie roślinności!

 

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: