PLANY I PROGRAMY DZIAŁANIA

Zgodnie z ustaleniami wład7 oświatowych i nakreślonymi przez nie kierunkami rozwoju szkolnego ruchu krajoznawczo-turystycznego w latach 1975-1985, szkoła powinna dążyć do jak najczęstszego udziału uczniów w różnorodnych imprezach krajoznawczo-turystycznych, niosących w sobie wartości poznawcze, dydaktyczno- -wychowawcze i zdrowotne oraz do jak najliczniejszego w nich udziału uczniów. ^ Wyboru imprez, w których-udział brać powinna młodzież szkolna, dokonuje każdorazowo rada pedagogiczna szkoły, wyszczególniając je po ich zatwierdzeniu w planie dydaktyczno-wychowawczym na dany rok szkolny. Władze oświatowe podkreślają fakt. że w przypadku istnienia w szkole większej liczby kół organizacji społecznych, koordynację nad ich działalnością programową powinien sprawować zespół wychowawczy szkoły, a nadzorować zaś dyrektor, odpo­wiedzialny za poziom i wyniki nauczania i wychowania oraz całokształt dydaktyczno-wychowawczej działalności.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: