PLANOWANIE I ORGANIZACJA

W planowaniu, organizowaniu i przeprowadzaniu tych form należy doprowadzić do stopniowego  rozwijania samorządności dzieci i młodzieży, powierzając im do wykonania określone prace w części lub całości. Tworzenie   własnej bazy materialnej w zakresie sprzętu turystycznego. Plan dydaktyczno-wychowawczy szkoły stanowi usystematyzowany zbiór zadań, które ustalone są kolektywnie na okres całego roku szkolnego i zatwierdzone przez radę pedagogiczną.  Dla jego opracowania niezbędne jest wcześniejsze zapoznanie nauczycieli i wycho-, wawców, a także uczniów i aktywu organizacji młodzieżowych, z przyjętymi przez władze oświatowe kierunkami działania oraz z sytuacją wychowawczą szkoły.  Analizy takiej dokonuje się zwykle na zakończenie każdego roku szkolnego, w wyiku której ustala się cały szereg wniosków-służących do usprawnienia pracy dydaktyczno-wychowawczej w roku przyszłym.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: