PEWNE WŁAŚCIWOŚCI

Podobnie ter­min biocenoza (czasem określana jako zespół życia) użyty w sensie ekologicznym obejmuje wszystkie po­pulacje danego terenu. Biocenoza i jej martwe środo­wisko funkcjonują razem jako system ekolo­giczny lub ekosystem. Termin ekosystem mo­że zastępować zasadniczo termin przyroda w tym zna­czeniu, w jakim używaliśmy go w naszej poprzedniej dyskusji. I wreszcie termin biosfera oznacza przestrzeń, w której działa ekosystem, a więc biologicznie zasied­loną glebę, wodę i powietrze.Oczywiście, pewne właściwości poszczególnych po­ziomów stają się bardziej złożone i zmienne w miarę przechodzenia od komórki do ekosystemu; jednakże często nie dostrzega się, że są także takie cechy, które w miarę przechodzenia od małych do dużych jednostek stają się coraz mniej złożone i mniej zmienne.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: