PEŁNE ZROZUMIENIE PRZYRODY

Dla pełnego zrozumienia przyrody potrzebne są jeszcze badania nad jej funkcjonowaniem. Co więcej, strukturę funkcję należy badać jako jedną ca­łość. W tradycyjnym nauczaniu biologii długo pa­nował system oddzielania struktury od jej funkcjono­wania. Studenci musieli uczyć się na pamięć wielu szczegółów budowy bez żadnego powiązania ich z funk­cją. Grecy szczegółowo zbadali budowę ludzkiego serca i układu krążenia; także ogólną anatomię ciała ludzkiego znali zupełnie dobrze. Mimo to ich wyobra­żenia o funkcjonowaniu tego układu, oparte tylko na znajomości budowy martwego organizmu, były błędne. Właściwe funkcjonowanie krążenia zostało odkryte dopiero wtedy, kiedy badacze zaczęli obserwować żywe zwierzęta i człowieka.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: