PARTNERZY I POMOCNICY

Do stałych pomocników lub doradców pracy krajoznawczej należą: Polskie Towarzy­stwo Krajoznawczo-Turystyczne, Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych, Liga Ochrony Przyrody, związki zawodowe, Ludowe Wojsko Polskie, Ludowe Zespoły Spor­towe, prasa turystyczna i krajoznawcza. Polskie Towarzystwo Geograficzne, Polskie towarzystwo Nauki o Ziemi, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Polskie Towarzystwo Etnograficzne. Polskie Towarzystwo Historyczne, Polskie Towarzystwo Archeologi­czne, muzea państwowe, regionalne {inne. Stałymi partnerami w organizowaniu działalności krajoznawczej SKKT mogą być regionalne i lokalne stowarzyszenia kulturalne.W Polsce istnieje około 500 tego rodzaju stowarzyszeń, zrzeszających około 200 tys. ludzi wyspecjalizowanych w kie­runku popularyzacji wiedzy o środowisku, regionie i kraju, pielęgnowania postępo­wych tradycji regionu 1 kraju, mobilizowaniu mieszkańców do aktywnej działalności kulturalnej i społecznej na rzecz regionu.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: