OTRZYMANE PRAWIDŁOWOŚCI

Zauważmy, że otrzy­mane prawidłowości nie są dokładnie prostolinijne, a więc ich charakter zależy od wielkości próby. Nie­mniej jednak różnorodność gatunkowa w wodzie o za­soleniu umiarkowanym jest zdecydowanie większa, niż w wodzie o bardzo dużym lub bardzo małym zaso­leniu. Podobnie w wielu innych sytuacjach stwier­dzono, że największa różnorodność gatun­kowa towarzyszy średniemu zakresowi zmienności warunków fizycznych. Okreś­lenie zależności między liczebnością a liczbą gatunków skamieniałych muszli o znanym wieku geologicznym, pozwala na wnioskowanie o przeszłych warunkach ekologicznych. Przykład ten przy okazji wprowadza nas w inną interesującą dziedzinę biologii środowisko­wej — paleoekologię.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: