OPRACOWANE MATERIAŁY

Nie wolno jednak przejść do porządku dziennego nad nieprzestrzeganiem założeń programowych szkolnictwa. „Turystyka szkolna domaga się bowiem-jak stwierdza to H. Moroz – ustawicznego i konsekwentnie realizowanego programu. Program ten powinien zaś uwzględniać rozliczne i różnorodne zaintereso­wania młodzieży”   . Niedostateczne przygotowanie większości nauczycieli do prowadzenia pracy krajoznawczo-turystyczne] ,w szkole dyktuje konieczność przygotowania programów wycieczek dla każdego województwa przez zespoły pedagogów wyróżniających się działalnością krajoznawczo-turystyczną pod kierunkiem,wizytatorów metodykow. Obowiązek koordynowania poczynań, wdrażania, rozpowszechniania wymienionego systemu spoczywa na wizytatorze metodyku do spraw krajoznawczo-turystycznych. Opracowane materiały, weryfikowane i dostosowane do specyficznych warunków regionu i miejscowości uzupełniane corocznie na konferencjach nauczycieli specjali­stów danego przedmiotu oraz zbiorczo na konferencjach krajoznawczo-turystycznych województwa zapewnią rzeczywiste minimum działalności krajoznawczo-turystycznej dzieci i młodzieży na poszczególnych etapach nauczania.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: