OPIEKUN SZKOLNEGO KLUBU LUB KOŁA

Opiekunem szkolnego kola lub klubu krajoznawczo-turystycznego powinien byc nauczyciel (wychowawca) mający, przygotowanie do prowadzenia tej działalności, posiadający odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie 1 zatateresow.ma w pro^a- dzeniu tego odcinka pracy wychowawczej z dziecm,. młodziezą “kolną W t„c pedagogicznej i dokumentach resortu oświaty i wychowania precyzuje się zadania opiekuna działalności turystycznej młodzieży: Wśród nich podkreśla ności konieczność żywego zainteresowania sprawami srodowiska, reg.onsi i kraju, umiejętność nawiązywania kontaktów z młodzieżą i chęc przebywania w jej gronie, Za poznawania środowiska i odbywanie wycieczek, umiejętność czynienia obserwacji, gromadzenia eksponatów. Nie jest celowe wyznaczanie opiekuna wbrew.

 

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: