OKREŚLONY STYL DZIAŁAŃ

Po wypracowaniu określonego stylu działań, pozyskaniu grona sympatyków i pomocników, szkolne kluby krajoznawczo-turystyczne powinny organizować narady mające na celu ustalenie i opracowanie harmonogramu najpilniejszych prac krajozna­wczych swego regionu. W naradach takich powinni brać udział konserwatorzy przyro­dy, leśnicy, nauczyciele i znawcy zagadnień krajoznawczych, opiekunowie SKKT oraz komendanci hufców ZHP. Należałoby również zapraszać na nie dyrektorów muzeów, archeologów,’przedstawicieli ligi ochrony przyrody, PTTK/PTSM oraz dyrektorów ważniejszych przedsiębiorstw przemysłowych i gospodarstw rolnych. Bowiem tylko w szerokim gronie, przy nawiązaniu licznych kontaktów, można ustalić dobry plan pracy krajoznawczej na najbliższy okres, uwzględniający badanie obiektów history­cznych, przyrodniczych oraz przemysłowych.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: