ODPOWIEDNIA NUMERACJA

Przy tytułach teczek umieszczamy odpowiednią nume­rację, posługując się cyframi: 1,2*3 itd., względnie dużymi literami alfabetu, np. A, B,C,D. Tymi samymi znakami oznaczamy skoroszyty w gómym lewym rogu. , Tak przygotowane teczki ułatwiają właściwe selekcjonowanie materiału w czasie zbierania oraz jego wykorzystanie w czasie pisania pracy. Należy unikać „wrzucania” do jednej teczki różnych wiadomości, np. ankiet, opisów, zdjęć, rysunków itp., gdyż stwarza tó bałagan i rodzi potrzebę wykonywania powtórnie te) samej pracy.Tytuły teczek zależne będą od zakresu monografii, np.:Życie mieszkańców naszej wsi w okresie prehistorycznym, np. w epoce kamienia łupanego, gładzonego, kultury łużyckiej itd. Od lokacji miejscowości do utraty niepodległości Polski (materiały źródłowe, wypisy . z opracowań naukowych). W tej teczce można gromadzić materiały według ustalo­nego podziału, np. materiały dotyczące wydarzeń politycznych, zjawisk gospodar­czych, rozwoju oświaty i kultury itp.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: