ODŁAWIANIE KONSUMENTÓW

Tego typu obliczenia zawsze wykazują, że jednostki biologiczne jako całość są mniej zmienne niż ich części, tzn., że np. biomasa całej biocenozy jest mniej zmien­na niż biomasa poszczególnych gatunków wchodzących w jej skład. Określanie liczebności i biomasy dla piętra hetero- troficznego, tzn. dla zwierząt, jest trudniejsze niż dla roślin. Jednakże trudności te w żadnym wypadku nie powinny zniechęcać ani studentów, ani naukowców, lecz przeciwnie — powinny być dla nich bodźcem. Zasadniczo stosuje się trzy podstawowe metody okreś­lania liczebności organizmów mających możliwość po­ruszania się: 1) przeliczanie wszystkich osobników na powierzchni o znanej wielkości, 2) znakowanie i po­nowne odławianie, 3) wyławianie wielokrotne.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: