OBOWIĄZKI, FORMY, METODY

W placówkach tych nauczyciel, może korzystać ze zgromadzonych przewodników, map, przezroczy, czasopism krajoznawpzo-turystycznych, materiałów pochodzących z inwentaryzacji walorów krajo­znawczych regionu, opisów tras wycieczek, obozów wędrownych, nabywać materiały propagujące turystykę, ochronę przyrody i in. Obowiązki, formy i metody pracy wizytatora metodyka krajoznawstwa’ przedsta-, ‚wił bardzo szczegółowo A. Worobiec (44) – doświadczony praktyk, kierujący szkolnym ruchem krajoznawczo-turystycznym w woj: zielonogórskim (do 1980 r).W chwili obecnej ruch krajoznawczo-turystyczny w szkole obejmuje różnorodne formy działalności, stosowane zarówno w ramach zajęć lekcyjnych, jak i pozalekcyj­nych i pozaszkolnych.

 

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: